Οικονομική ενίσχυση προς το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ για την πραγματοποίηση του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Ιστορική γλωσσολογία και κλασική φιλολογία» για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία (Trends in classics) στις 16-28 Οκτωβρίου 2020.