Οικονομική ενίσχυση προς το φιλανθρωπικό σωματείο «Ελεήμων Εταιρία Αθηνών. Γηροκομείον-Πτωχοκομείον» για την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών του.