11 Ιουλίου 2017

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο «Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής» (3-12 Ιουλίου 2017), που διοργανώθηκε από τους δρα Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου, δρα Σοφία Κρεμύδη, δρα Ευαγγελινή Μάρκου (συντονισμός) και δρα Christophe Flament.

Στο πλαίσιο αυτό έλαβε χώρα επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη της ομάδας των παρακολουθούντων, για να συμμετάσχουν σε ένα ειδικό σεμινάριο. Στο αμφιθέατρο του Μουσείου έγινε παρουσίαση της Νομισματικής Συλλογής του ΚΙΚΠΕ και δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους 25 συμμετέχοντες να πιάσουν στα χέρια τους μια επιλογή αρχαίων ελληνικών, ελληνορωμαϊκών και ρωμαϊκών νομισμάτων. Ο Γιάννης Στόγιας (Ερευνητής-επιμελητής, Νομισματική Συλλογή ΚΙΚΠΕ) μίλησε για μια σειρά από επιλεγμένες σπανιότητες της Συλλογής, ενώ η Καθ. Βασιλική Πέννα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) έκανε μια αναφορά στην ιδιαιτερότητα της Συλλογής καθεαυτής. Η δρ Μαρία Παπαδάκη συνέδραμε επικουρικά για την υλοποίηση της εκδήλωσης.