Το ΚΙΚΠΕ ενίσχυσε οικονομικά τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Το άνθος» για την πραγματοποίηση του κοινωνικού του έργου.