Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων που έχουν αντίκτυπο στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αλλά ιδιαιτέρως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενισχύει άλλα ιδρύματα και σωματεία με αποδεδειγμένη οργάνωση και εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται επιτακτικές ανάγκες σίτισης.

Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. ενισχύει οικονομικά τους εξής κοινωνικούς φορείς:

  • Την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών (ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ), για τη στήριξη προγραμμάτων που αφορούν άτομα με κινητική αναπηρία.
  • Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», συμβάλλοντας στο κοινωνικό έργο που επιτελεί και ειδικότερα στην παροχή ειδικής αγωγής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με νοητική μειονεξία και ιδιαίτερη δυσκολία στη μάθηση.
  • Τον Οργανισμό «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», για τη δράση του στον τομέα της Υγείας και ειδικότερα για την υλοποίηση του προγράμματος «Παιδιατρική κατ’ οίκον νοσηλεία».
  • Το Σωματείο «ΠΝΟΗ – φίλοι εντατικής θεραπείας παιδιού», το οποίο στελεχώνεται από συλλόγους γονέων και παιδιάτρων, προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες και δραστηριοποιείται στην παροχή εξοπλισμού μονάδων εντατικής θεραπείας παιδιών και νεογνών ανά την Ελλάδα.

PROLEPSIS

Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. από το σχολικό έτος 2012 ενισχύει το Ινστιτούτο «Prolepsis» για το «Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής στα Σχολεία», αναλαμβάνοντας τα έξοδα σίτισης των μαθητών.

Η επιλογή των σχολείων γίνεται σε συνεννόηση με το Ινστιτούτο βάσει των καταγεγραμμένων αναγκών των σχολείων και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των οικογενειών των μαθητών.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. ενίσχυσε οικονομικά τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Αποστολή», που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την παρασκευή και διανομή ημερησίων γευμάτων σε απόρους, μέσω των «συσσιτίων αγάπης» που διοργανώνονται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες

Η Κιβωτός του Κόσμου

Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. ενίσχυσε τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού “Η Κιβωτός του Κόσμου”, που δραστηριοποιείται σε τομείς παιδικής φροντίδας και προστασίας ανηλίκων.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Περιστερίου

Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. ενίσχυσε το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Περιστερίου για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και αναλώσιμων στοιχείων.

Οικονομική ενίσχυση για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. για τα ακαδημαϊκά έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ενίσχυσε οικονομικά το <<Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Νίκος και Λύντια Τρίχα (ΙΠΕΠ)>> για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών σε πτυχιούχους επιλογής του Ιδρύματος, προκειμένου αυτοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες

«Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕΘΕΑ)

Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. για τα έτη 2012 έως 2017 ενίσχυσε το έργο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το οποίο αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένες μεθόδους την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες