Ο Γιάννης Στόγιας (Ερευνητής–επιμελητής, Νομισματική Συλλογή ΚΙΚΠΕ) συμμετείχε με παρουσίαση στο πρόγραμμα «Μπορεί το Βυζάντιο να γίνει ελκυστικό; Ο ελληνικός μεσαίωνας μέσα από τα μάτια των ειδικών», το οποίο διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Γιάννης Στόγιας παρουσίασε σε μαθητές της Β´ Γυμνασίου το θέμα «Νομισματικό σύστημα και πτυχές της οικονομικής ζωής στο βυζαντινό κράτος».