Οικονομική ενίσχυση του Πελοποννησιακού  Λαογραφικού Ιδρύματος  για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή  που είναι απαραίτητος για την πραγμάτωση των ποικίλων καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.