6 Φεβρουαρίου 2017

Στο πλαίσιο του ‘Greek and Roman Studies Semester in Greece’ του Πανεπιστημίου της Victoria του Καναδά, υπό τη διεύθυνση του Καθ. Brendan Burke (https://onlineacademiccommunity.uvic.ca/grsingreece/), οργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη επίσκεψη ομάδας φοιτητών, για να συμμετάσχουν σε ένα νομισματικό σεμινάριο.

Στο αμφιθέατρο του Μουσείου έγινε παρουσίαση της Νομισματικής Συλλογής του ΚΙΚΠΕ στην δεκαμελή ομάδα που παρέστη, με συνοδό την δρ. Μαρία Παπαδάκη. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους φοιτητές να πιάσουν στα χέρια τους μια επιλογή αρχαίων ελληνικών, ελληνορωμαϊκών, βυζαντινών κ.ά. νομισμάτων.

Για επιμέρους νομίσματα της Συλλογής, ενταγμένα σε μια επισκόπηση θεμάτων νομισματικής ιστορίας, μίλησαν η Καθ. Βασιλική Πέννα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) και ο Γιάννης Στόγιας (Ερευνητής–επιμελητής, Νομισματική Συλλογή ΚΙΚΠΕ).