Εμπλουτισμός Δημόσιων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών

To ΚΙΚΠΕ, σε συνεργασία με τον οργανισμό Future Library με τον οποίον συνεργάζεται από το 2012, προσφέρει και κατά το τρέχον έτος νέες εκδόσεις, από επίλεκτους εκδοτικούς οίκους, σε δώδεκα Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες ανά την ελληνική επικράτεια. Ο αριθμός των προσφερομένων βιβλίων με περιεχόμενο την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, το Δοκίμιο, τη Φιλοσοφία, την Τέχνη και την Τεχνολογία υπερβαίνει τα 4.000 αντίτυπα ετησίως.