Οικονομική ενίσχυση του οργανισμού library4all για τη διανομή βιβλίων σε βιβλιοθήκες σχολείων και νηπιαγωγείων. Για τη σχολική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019-Ιουνίου 2020 διανεμήθηκαν 11.830 βιβλία σε 240 βιβλιοθήκες.