Οικονομική ενίσχυση στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση, από κοινού με το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Ludwig-Maximillians-Univesitat Munich, του 13 ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασσική Φιλολογία με τίτλο «Intended Ambiguity». Το συνέδριο πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από 23-26 Μαΐου 2019.