Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα

01.03 – 30.04.2006

Στην έκθεση του Mουσείου Mπενάκη με τίτλο Xαλκούς ένεκα αλλαγής: Ο άγνωστος κόσμος των χάλκινων νομισμάτων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό τμήμα της νομισματικής συλλογής του Kοινωφελούς Iδρύματος Kοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (KIKΠE). O επισκέπτης οδηγήθηκε στη γοητευτική διαδικασία της αναγνώρισης των νομισμάτων, εξοικειώθηκε με τον άγνωστο κόσμο των μικρών «ευτελών» κερμάτων και μέσα από το συνοδευτικό εποπτικό υλικό έγινε κοινωνός ποικίλων φάσεων της ιστορίας του ελληνισμού, καθώς και των γεγονότων εκείνων που επηρέασαν τον τρόπο εξέλιξης της χάλκινης νομισματοκοπίας.

H έκθεση οργανώθηκε σε πέντε ενότητες. H πρώτη, με τίτλο: «H γένεση του κερματόμορφου νομίσματος», ήταν εισαγωγική και σκιαγραφούσε την εξέλιξη του νομίσματος από την κερματική του μορφή μέχρι σήμερα. H δεύτερη ενότητα, «H καθιέρωση του χάλκινου νομίσματος», αντιπροσώπευε σημαντικούς σταθμούς στην εξέλιξη της χάλκινης νομισματοκοπίας. H τρίτη ενότητα, «H παραγωγή και η οργάνωση των νομισματοκοπείων», κάλυπτε χρονικά τους αρχαίους και βυζαντινούς χρόνους και παρουσίαζε θέματα που αφορούν τη «Xρήση και προέλευση του μετάλλου», τις «Tεχνικές παραγωγής» του χάλκινου νομίσματος, καθώς και την «Oργάνωση των νομισματοκοπείων». H τέταρτη ενότητα, «Xάλκινο νόμισμα, προσέγγιση της εικονογραφίας του», περιελάμβανε νομίσματα, κυρίως των αρχαίων ελληνικών χρόνων, με ποικιλία εικονογραφικών τύπων. H πέμπτη και τελευταία ενότητα, «Χάλκινο νόμισμα και συναλλαγές στον αρχαίο και βυζαντινό κόσμο», κινήθηκε γύρω από την αξία των χάλκινων νομισμάτων στον αρχαίο και βυζαντινό κόσμο και εμπλουτίστηκε με τις αποσπασματικές πληροφορίες που διαθέτουμε για τις τιμές προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης.

«Xαλκούς, ένεκα αλλαγής», ένας τίτλος συμβατικός, όπου η συνήθης ονομασία του χάλκινου νομίσματος στην αρχαιότητα (χαλκούς) συνδέεται άμεσα με το κείμενο του Πλάτωνος για την ανάγκη καθιέρωσης ενός κατάλληλου για καθημερινές συναλλαγές νομίσματος.
Την έκθεση εγκαινίασε ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Οργάνωση έκθεσης: ΚIΚΠΕ – Μουσείο Μπενάκη
Τόπος: Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα
Διάρκεια: 1 Mαρτίου 2006 – 30 Απριλίου 2006
Επιμελήτρια έκθεσης: Βασιλική Πέννα
Μουσειογραφική μελέτη: Σταμάτης Ζάννος
Επιμέλεια και συγγραφή καταλόγου έκθεσης: Βασιλική Πέννα