1-9 Οκτωβρίου 2016

Στο πλαίσιο του πρώτου Velvet Seminar που διοργάνωσε η Βελγική Σχολή Αθηνών (Μακρή 11, 11742 Αθήνα) από την 1η έως τις 9 Οκτωβρίου 2016 (http://www.ebsa.info/pages/page.php?pge=14), η Νομισματική Συλλογή ΚΙΚΠΕ παρείχε την αρωγή της με τις εξής δράσεις:

  • 3 Οκτωβρίου 2016: Επίσκεψη της ομάδας συμμετεχόντων του Σεμιναρίου στο Μουσείο Μπενάκη. Παρουσίαση της Νομισματικής Συλλογής και μιας επιλογής των προσκτημάτων της από την Καθ. Βασιλική Πέννα.
  • 6 Οκτωβρίου 2016: Σεμιναριακή διάλεξη του Γιάννη Στόγια (ερευνητή-επιμελητή) στη Βελγική Σχολή Αθηνών με θέμα: Methodology matters in numismatics: Certain case studies from ancient Thrace.
  • 8 Οκτωβρίου 2016: Σεμιναριακή διάλεξη του Γιάννη Στόγια (ερευνητή-επιμελητή) στη Βελγική Σχολή Αθηνών με θέμα: Following the money in relation to the route taken by the Catalan Company during the years AD 1305-1310.

Στο εν λόγω Σεμινάριο έλαβαν μέρος 18 άτομα από διάφορες χώρες της Ευρώπης και από τις ΗΠΑ.