4 Ιουλίου 2019

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) πραγματοποίησε το τρίτο «Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής» (1–10 Ιουλίου 2019), που διοργανώθηκε από τους δρα Σοφία Κρεμύδη (συντονίστρια), δρα Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου, δρα Ευαγγελινή Μάρκου, δρα Andrew Meadows, δρα Παναγιώτη Ιωσήφ κ.ά.

http://www.eie.gr/nhrf/educational_activities/2019_numismatics/NHRF_Summer_School201 9_Numismatics.html

Στο πλαίσιο αυτό έλαβε χώρα επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη της ομάδας των παρακολουθούντων, για να συμμετάσχουν σε μια ειδική σεμιναριακή παρουσίαση. Στο αμφιθέατρο του Μουσείου έγινε αναφορά με επίκεντρο τη Νομισματική Συλλογή ΚΙΚΠΕ. Ο Γιάννης Στόγιας (Ερευνητής–επιμελητής) και ο Στέλιος Δαμίγος (ιστορικός της αρχαιότητας) παρουσίασαν μια επιλογή από τα προσκτήματα της Συλλογής· δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να πιάσουν στα χέρια τους τα παρουσιαζόμενα αντικείμενα.