14.10.2013

Δημήτρης Μόσχος & Δημήτρης Μαυρόπουλος

Στο πλαίσιο του Κύκλου Η Ελλάδα και η Δύση ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Δημήτριος Μόσχος μίλησε για το «Σχίσμα Ανατολής και Δύσεως -Μύθοι και Αλήθειες», το οποίο ερμηνεύτηκε με βάση την πολιτική και πολιτισμική αντίθεση Ανατολή-Δύση. Όμως είναι ανάγκη για να αποτιμηθεί ορθά το ιστορικό γεγονός, να αναλυθούν με νηφαλιότητα και οι διαφορές των εκκλησιών την εποχή εκείνη και οι επιδιώξεις, ομολογημένες ή ανομολόγητες, των πρωταγωνιστών. Η αναζήτηση των αιτίων οδηγεί στην κατανόηση της πορείας των γεγονότων και εν τέλει στην αυτοσυνειδησία και της Δύσης και της Ανατολής.

Ο θεολόγος και ιδρυτής του εκδοτικού οίκου «Δόμος» Δημ. Μαυρόπουλος ανέπτυξε το θέμα «Ο Παπαδιαμάντης απέναντι στη Δύση». Ολόκληρο το έργο του μεγάλου σκιαθίτη λογοτέχνη είναι ένας διάλογος με τα πνευματικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του. Ο διάλογος απευθύνεται κυρίως στους πνευματικούς ταγούς του τόπου του. Αφετηρία και τέλος της κριτικής (και προφητικής) του στάσης είναι η ορθοδοξία – «Εγώ είμαι τέκνον γνήσιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας».