04.02.2013

Λύντια Τρίχα & Γιώργος Κ. Στεφανάκης

Χαρισματικός Ηγέτης

Η Λύντια Τρίχα, νομικός, ιστορικός και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Νίκος και Λύντια Τρίχα, ανέπτυξε το θέμα «Χαρίλαος Τρικούπης: ένας χαρισματικός ηγέτης». Η ιστορικός, που έχει εκδώσει έξι μελέτες για τον Χαρίλαο Τρικούπη και την εποχή του, απαντά με πειστικά επιχειρήματα στο ερώτημα αν πράγματι ο Τρικούπης, παρόλο που δεν διέθετε το «χάρισμα» όπως τουλάχιστον ορίζεται από τον Max Weber, ήταν κατ’ ουσίαν ένας χαρισματικός ηγέτης. Αν διερευνήσει κανείς τις συνθήκες τις εποχής και εκτιμήσει το έργο που έχει επιτελέσει ο πολιτικός αυτός, δεν μπορεί παρά να τον κατατάξει στους «χαρισματικούς ηγέτες».

Ο Γ. Κ. Στεφανάκης, διαπρεπής νομικός και πρόεδρος του Ιδρύματος «Μελέτης της Ιστορίας του Ελευθέριου Βενιζέλου», ανέπτυξε το θέμα «Η πολιτική εξουσία και ο Νόμος: Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο ομιλητής υποστήριξε ότι ευθύς ως το κοινωνικώς γίγνεσθαι ωριμάσει, η επιβολή της ζωής γίνεται ακαταμάχητη: σωριάζει θρόνους (δυναστεία των Ρομανόφ), γκρεμίζει συστήματα (Ε.Σ.Σ.Δ.), λυγίζει δόγματα. Ο πλαστουργός της Ιστορίας γίνεται φορέας εξουσίας πρωτογενούς και σφραγίζει ο ίδιος την εποχή του. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσφέρει στην πατρίδα μας και μετά θάνατον. Η διαχρονική σημασία του έργου του ακτινοβολεί.