03.05.2010

Θεοδόσης Νικολαΐδης & Ζιζή Σαλίμπα

Σύγχρονες Ιδεολογίες

Ο Θεοδόσης Νικολαΐδης, επίκουρος καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ανέπτυξε το θέμα «Εθνικιστική Ιστοριογραφία: Η περίπτωση του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου». Στον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο έχει πιστωθεί η επινόηση του λεγόμενου «τρίδυμου» σχήματος της Ελληνικής Ιστορίας, του αφηγήματος δηλαδή που παρουσιάζει την ιστορία του Ελληνικού Έθνους ως μια αδιάλειπτη συνέχεια από την αρχαιότητα ώς τη νεότερη εποχή, με το Βυζάντιο στη μέση. Η εκτεταμένη εισαγωγή του Ζαμπέλιου σε μια συλλογή δημοτικών τραγουδιών (1852) και το βιβλίο του Βυζαντιναί μελέται (1857, όπου αναπτύσσεται αυτό το σχήμα, ερμηνεύονται με βάση την πολιτική κατάσταση της εποχής.

Η Ζιζή Σαλίμπα, οικονομολόγος και διδάκτωρ της Ιστορίας, ανέπτυξε το θέμα «Ο Φεμινισμός στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας)». Σταθμό στην ιστορία του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα αποτέλεσε η έκδοση από την Καλλιρρόη Παρρέν του μαχητικού εβδομαδιαίου εντύπου Η Εφημερίς των Κυριών (1887-1917), που αγωνίζεται για την κατάκτηση της ισοπολιτείας ανδρών και γυναικών και την απόκτηση ίσων δικαιωμάτων των δύο φύλων στην εργασία και στην κοινωνία. Η κυριότερη συμβολή του φεμινιστικού κινήματος στη χώρα μας, εκτός από την άρση των θεσμικών και αρκετών από τα κοινωνικά εμπόδια, είναι η αλλαγή στις παραδοσιακές νοοτροπίες που αφορούν την ταυτότητα των γυναικών και τις σχέσεις των δύο φύλων.