Οι δύο όψεις του νομίσματος,
ιστορίες και σώματα

Λέξεις και νομίσματα:
Από την αρχαία Ελλάδα στο Βυζάντιο

Κλασσικά ελληνικά:
Νομίσματα και χαρτονομίσματα από την αρχαιότητα ώς σήμερα

Χαλκούς ένεκα αλλαγής,
Θεσσαλονίκη

Χαλκούς ένεκα αλλαγής,
Αθήνα

Το ελληνικό χαρτονόμισμα:
Μια διαδρομή 1822-2002