Οικονομική ενίσχυση στο Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων «Η Θεοτόκος» για την υλοποίηση των σκοπών του.