Οικονομική ενίσχυση στην Καλλιτεχνική Εταιρεία «ΑΞΑΝΑ», για την υλοποίηση του προγράμματος διαδικτυακής διδασκαλίας χορού και μουσικής για εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.