Οικονομική ενίσχυση στο Μουσείο Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες, για την υλοποίηση των σκοπών του.