1ο EBSA Velvet Seminar
Σεμινάριο για επισκέπτες φοιτητές του Πανεπιστημίου της Victoria του Καναδά
1ο Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής, ΙΙΕ/ΕΙΕ
Σεμινάριο διδακτορικής κατάρτισης στην αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή νομισματική
Σεμινάριο αρχαίας ελληνικής νομισματικής
2ο Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής, ΙΙΕ/ΕΙΕ
Σεμινάριο RU / NIA: Αθήνα 2018
3ο Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής, ΙΙΕ/ΕΙΕ