Συμμετοχή της Νομισματικής Συλλογής ΚΙΚΠΕ σε σεμινάρια

 • 3, 6 και 8 Οκτωβρίου 2016. 1ο EBSA Velvet Seminar, Βελγική Σχολή Αθηνών.
 • 6 Φεβρουαρίου 2017. Greek and Roman Studies Semester in Greece, Πανεπιστήμιο της Victoria του Καναδά.
 • 11 Ιουλίου 2017. 1ο Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής, ΙΙΕ/ΕΙΕ.
 • 12 Οκτωβρίου 2017. Σεμινάριο διδακτορικής κατάρτισης στην αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή νομισματική, Γαλλική Σχολή Αθηνών.
 • 30 Μαΐου 2018. Σεμινάριο αρχαίας ελληνικής νομισματικής, Βρετανική Σχολή Αθηνών.
 • 11 Ιουλίου 2018. 2ο Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής, ΙΙΕ/ΕΙΕ.
 • 12 Σεπτεμβρίου 2018. Σεμινάριο RU / NIA: Αθήνα 2018, Πανεπιστήμιο Ναϊμέχεν / Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.
 • 4 Ιουλίου 2019. 3ο Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής, ΙΙΕ/ΕΙΕ.
 • 7 Ιουλίου 2022. Σεμινάριο μεσαιωνικής νομισματικής Πανεπιστημίου Princeton, Princeton University Center, Αθήνα.
 • 28 Μαρτίου 2023. Σεμινάριο αρχαίας ελληνικής νομισματικής, Βρετανική Σχολή Αθηνών.
 • 27 Ιουλίου 2023. Σεμινάριο βυζαντινής αρχαιολογίας και ιστορίας, Βρετανική Σχολή Αθηνών.

1ο EBSA Velvet Seminar
Σεμινάριο για επισκέπτες φοιτητές του Πανεπιστημίου της Victoria του Καναδά
1ο Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής, ΙΙΕ/ΕΙΕ
Σεμινάριο διδακτορικής κατάρτισης στην αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή νομισματική
Σεμινάριο αρχαίας ελληνικής νομισματικής
2ο Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής, ΙΙΕ/ΕΙΕ
Σεμινάριο RU / NIA: Αθήνα 2018
3ο Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής, ΙΙΕ/ΕΙΕ