Το Ίδρυμα, ανταποκρινόμενο σε επιτακτικές ανάγκες κοινωνικής αλληλεγγύης, ενισχύει από της συστάσεώς του συλλόγους, πολιτιστικούς και φιλανθρωπικούς φορείς, ευαγή ιδρύματα, καθώς και περιορισμένο αριθμό καλλιτεχνών και σπουδαστών.

Οικονομική ενίσχυση για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. για τα ακαδημαϊκά έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ενίσχυσε οικονομικά το <<Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Νίκος και Λύντια Τρίχα (ΙΠΕΠ)>> για τη χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους επιλογής του Ιδρύματος, προκειμένου αυτοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες

«Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕΘΕΑ)

Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. για τα έτη 2012 έως 2017 ενίσχυσε το έργο του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το οποίο αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένες μεθόδους την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες