Οικονομική ενίσχυση στην Πολιτιστική Εταιρεία «ΑΙΝΟΣ», για την οργάνωση δύο κύκλων διαλέξεων:

α. με θέμα «Το βιβλίο ως κείμενο και αντικείμενο»,
β. με θέμα «Το Ιερό στην Τέχνη».