Το ΚΙΚΠΕ ενίσχυσε οικονομικά το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής  και Εργασιακής Ιατρικής ως συνεισφορά στο πρόγραμμα σίτισης μαθητών σε σχολεία της Αττικής και της περιφέρειας.