Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης

Από το φθινόπωρο του 2014 έως το 2017 το ΚΙΚΠΕ, σε συνεργασία με τον οργανισμό Future Library, τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της περιφέρειας και τους σχολικούς συμβούλους κάθε περιοχής, ανέλαβε την οργάνωση υποδειγματικών διδασκαλιών που απευθύνονταν σε καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έφερε τον τίτλο «Από την έρευνα στη διδασκαλία» και επικεντρωνόταν σε τέσσερις κύκλους της διδακτέας ύλης: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία, Οικονομία. Τις διδασκαλίες που πραγματοποιήθηκαν στα αναγνωστήρια των Βιβλιοθηκών αναλαμβάνουν ειδικοί από τα πανεπιστημιακά και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. To πρόγραμμα «Από την έρευνα στη διδασκαλία» εμπνεόταν από το πάντοτε επίκαιρο παιδευτικό ιδεώδες του W. Humboldt (1767-1835) που πίστευε ότι ο πανεπιστημιακός ερευνητής πρέπει να διδάσκει το αντικείμενο που ερευνά και, συνεπώς, το γνωρίζει πολύ καλά.

Επίσης, το ΚΙΚΠΕ, σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), οργανώνει 12 Σεμινάρια ετησίως με θέματα που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο. Τα Σεμινάρια θα επεκταθούν σταδιακά σε διάφορες περιόδους της μεταπολεμικής ιστορίας του τόπου. Οι διδασκαλίες διεξάγονται στο εντευκτήριο της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΜΝΗΜΩΝ).

ΕΜΝΕ- ΜΝΗΜΩΝ (ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΕΜΝΕ/ΜΝΗΜΩΝ)

2015 (27/2-15/5). Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ελλάδα.Πόλεμος-Γερμανική Κατοχή-Αντίσταση.

2016 (26/2-27/5). Η ταραγμένη δεκαετία του 1940. Πολιτικές διαστάσεις και Κοινωνικές Εξελίξεις.

Οι κύκλοι των Σεμιναρίων αποσκοπούν στο να διευρύνουν τους ορίζοντες των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και εναλλακτικής μετάδοσης της γνώσης. Ένας επιπλέον στόχος των συνεργαζόμενων φορέων είναι να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των Σεμιναρίων στην ευρύτερη κοινότητα των εκπαιδευτικών μέσω της πλατφόρμας διαδικτυακής μάθησης edu.futurelibrary.gr. (συνεργασία με FL) και www.blod.gr (συνεργασία με ΑΣΚΙ).

Τα έτη 2014-15, 2015-16, 2016-17: 12 Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες φιλοξένησαν στον χώρο τους τούς τρεις πρώτους κύκλους Σεμιναρίων:

1ος κύκλος Σεμιναρίων 2014-15

2ος κύκλος Σεμιναρίων 2015-16

3ος κύκλος Σεμιναρίων 2016-17