Το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. για το 2017 ενίσχυσε οικονομικά το Βιβλιολογικό Εργαστήριο “Φίλιππος Ηλιού” για την έκδοση του 4ου Τόμου της Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα.