Έκδοση του Βιβλιογραφικού Οδηγού “Η Ελλάδα στη Δεκαετία 1940-1950. Ιστοριογραφία και μνήμη από τις μέρες του Πολέμου έως το 2019”

//Έκδοση του Βιβλιογραφικού Οδηγού “Η Ελλάδα στη Δεκαετία 1940-1950. Ιστοριογραφία και μνήμη από τις μέρες του Πολέμου έως το 2019”

Συνεργασία με τις εκδόσεις “Θεμέλιο”

Το ΚΙΚΠΕ σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο “Θεμέλιο” προέβη στην έκδοση του Βιβλιογραφικού Οδηγού “Η Ελλάδα στη Δεκαετία 1940-1950. Ιστοριογραφία και μνήμη από τις μέρες του Πολέμου έως το 2019” του καθηγητή Χάγκεν Φλάισερ. Η έκδοση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο τόσο για τους ερευνητές όσο και για το ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με τη μελέτη της πολυτάραχης δεκαετίας του 1940. Ο Βιβλιογραφικός Οδηγός εντάχθηκε στη σειρά “Ιστορική Βιβλιοθήκη” που διευθύνει ο καθηγητής Βαγγέλης Καραμανωλάκης, η οποία περιλαμβάνει εμβληματικές μελέτες για τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας.

2019-11-12T14:01:14+00:00