Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας

//Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας

Οικονομική ενίσχυση  της Ένωσης Κυριών Δράμας  για την παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής  και οικονομικής υποστήριξης, εύρεση εργασίας, ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη, διανομή ιματισμού και τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

2019-03-19T12:33:59+00:00