Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΙΠΕΠ)

//Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΙΠΕΠ)

Το ΚΙΚΠΕ ενίσχυσε οικονομικά το ΙΠΕΠ προκειμένου να στηρίξει το κοινωφελές του έργο.

2019-06-09T17:51:43+00:00