Το ΚΙΚΠΕ ενίσχυσε οικονομικά το ΙΠΕΠ προκειμένου να στηρίξει το κοινωφελές του έργο.