ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ.

//ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ.

16-28Μάρτιος 2020

Οικονομική ενίσχυση προς το Βιοιατρικό Ερευνητικό Κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών για την εξειδικευμένη ιατρική έρευνα που πραγματοποιεί στην Ελλάδα.

2020-07-24T13:36:54+00:00