19 Μαΐου 2020

Δημοσιεύτηκε η πραγματεία «Between Greece and Rome. Coinage in the Imperium of Mark Antony» του Andrew Meadows. Πρόκειται για το τέταρτο τεύχος της σειράς Memoranda Numismatica Atheniensia (MNA), μια συνέκδοση του Μουσείου Μπενάκη και του ΚΙΚΠΕ.