ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΝ.

//ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΝ.

Οικονομική ενίσχυση προς το φιλανθρωπικό σωματείο «Ελεήμων Εταιρία Αθηνών. Γηροκομείον-Πτωχοκομείον» για την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών του.

2020-07-24T13:39:39+00:00