ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΪΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ).

//ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΪΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ).

Οικονομική Ενίσχυση του Ιστορικού Αρχείου ΕΚΠΑ για την έκδοση και τη δημιουργία κόμβου με σπάνιο αρχειακό υλικό για την ιστορία του ΕΚΠΑ κατά τη δεκαετία του 1940.

2020-07-24T13:40:35+00:00