Φεβρουάριος 2020

Κύκλος Επιμορφωτικών Διαλέξεων με τίτλο ” Η Επανάσταση του 1821, κινητήριες ιδέες και συλλογικότητες. Συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Το Ίδρυμα οργανώνει μια σειρά επιμορφωτικών διαλέξεων οι οποίες ανήκουν στην ευρύτερη θεματική που επιγράφεται “Ιστορία και λογοτεχνία”. Περιλαμβάνονται έξι εκδηλώσεις κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από δύο εισηγήσεις: μια ιστορική και μια φιλολογική. Οι εισηγήσεις θα αναδείξουν πλευρές της διαδρομής από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος, θέτοντας στο επίκεντρο των ανακοινώσεών τους ζητήματα της διεθνούς και της ελληνικής ιστορίας και της νεοελληνικής γραμματείας. Ο κύκλος των εκδηλώσεων ολοκληρώνεται με στρογγυλή τράπεζα, βασισμένη στις νεότερες προσεγγίσεις της ιστοριογραφίας γύρω από το ΄21 (βλ. επισυναπτόμενο πρόγραμμα)