Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Το άνθος»

//Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Το άνθος»

Το ΚΙΚΠΕ ενίσχυσε οικονομικά τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Το άνθος» για την πραγματοποίηση του κοινωνικού του έργου.

2019-06-09T17:55:16+00:00