12 Οκτωβρίου 2017

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών (École française d’Athènes) οργάνωσε ένα Σεμινάριο αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής νομισματικής για υποψήφιους διδάκτορες (9–22 Οκτωβρίου 2017), στο οποίο συντονιστικό/διδακτικό ρόλο είχαν μελετητές όπως η Amélie Perrier, ο Olivier Picard, η Catherine Grandjean, η Arnaud Suspène, η Shpresa Gjongecaj κ.ά.

https://www.efa.gr/index.php/en/recherche/actualites-recherches/1200-seminaire-de-formation-doctorale-numismatique-grecque-et-romaine

Στο πλαίσιο αυτό έλαβε χώρα επίσκεψη ομάδας των διδασκόντων και των παρακολουθούντων στο Μουσείο Μπενάκη. Στο αμφιθέατρο του Μουσείου έγινε πρώτα μια παρουσίαση των εκθέσεων που έχει διοργανώσει η Νομισματικής Συλλογής του ΚΙΚΠΕ από τη δρα Μαρία Παπαδάκη. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να πιάσουν στα χέρια τους μια επιλογή αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών (κυρίως ελληνορωμαϊκών) νομισμάτων. Ο Γιάννης Στόγιας (Ερευνητής–επιμελητής, Νομισματική Συλλογή ΚΙΚΠΕ) έκανε εκτενέστερη αναφορά στις σπανιότητες της Συλλογής που είχαν επιλεγεί.