Συνεργασία με Library4all.

//Συνεργασία με Library4all.

Οικονομική ενίσχυση του οργανισμού library4all για τη διανομή βιβλίων σε βιβλιοθήκες σχολείων και νηπιαγωγείων. Για τη σχολική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019-Ιουνίου 2020 διανεμήθηκαν 11.830 βιβλία σε 240 βιβλιοθήκες.

2020-07-24T13:42:58+00:00