Σύλλογος Φίλων Γενναδίου Βιβλιοθήκης

//Σύλλογος Φίλων Γενναδίου Βιβλιοθήκης

Το ΚΙΚΠΕ ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο των Φίλων της Γενναδίου Βιβλιοθήκης για την εκπλήρωση του σημαντικού έργου που προσφέρει στον τομέα του πολιτισμού.

2019-06-09T17:49:18+00:00