Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

//Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Οικονομική ενίσχυση στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση, από κοινού με το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Ludwig-Maximillians-Univesitat Munich, του 13 ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασσική Φιλολογία με τίτλο «Intended Ambiguity». Το συνέδριο πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από 23-26 Μαΐου 2019.

2019-06-09T17:38:57+00:00