Το ελληνικό χαρτονόμισμα, μια διαδρομή 1822-2002

Γ. Νοταράς

Αθήνα: KIKΠΕ / Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 2005.

Κατάλογος μιας περιοδικής έκθεσης που έλαβε χώρα στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Φεβρουάριος 2006). Η εικονογραφημένη συλλεκτική έκδοση είναι βασισμένη στον αρχειακό πλούτο του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και στις συλλογές τραπεζογραμματίων του ΚΙΚΠΕ και της Εθνικής Τράπεζας. Πραγματεύεται την ιστορική πορεία του νεοελληνικού χαρτονομίσματος από τους χρόνους της Επανάστασης του 1821 μέχρι την καθιέρωση του ευρώ στη χώρα μας.