27-29 Ιουνίου 2022

Συνεργασία: Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Κλασικών Σπουδών ΑΠΘ. Ghent Institute for Classical Studies (GICS), Ghent University και το Τμήμα Langues et Cultures Antiques, University of Lille.

Οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος προς τον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την πραγματοποίηση του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία με τίτλο «Labor imperfectus: Unfinished, Incomplete, Partial Texts in Classical Antiquity»

Το θέμα του συνεδρίου αφορά σε κείμενα της ελληνικής και λατινικής γραμματείας που μας έχουν παραδοθεί σε ελλιπή ή ανολοκλήρωτη μορφή. Τα κείμενα αυτά ανήκουν σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη, μορφές λόγου, ιστορικές περιόδους και πολιτιστικά συμφραζόμενα και είναι ημιτελή για διαφορετικούς κάθε φορά λόγους. Αφενός, στο πλαίσιο της χειρόγραφης παράδοσης έχουν διασωθεί κείμενα ακρωτηριασμένα ή ελλιπή στην αρχή, τη μέση ή το τέλος τους, κυρίως λόγω φθαρμένων, λανθασμένα ανθολογημένων ή αποσπασματικών αρχετύπων. Αφετέρου, κάποια κείμενα παραμένουν ημιτελή, είτε διότι εσκεμμένα δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ ή δεν αναθεωρήθηκαν ή δεν έτυχαν εις βάθος επιμέλειας πριν από τη δημοσίευσή τους. Εξετάζεται, επίσης, ένας επαρκής αριθμός κειμένων, τα οποία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο θεματοποιούν το ίδιο το γεγονός της αφήγησης ως ημιτελές.