11 Ιουλίου 2018

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) πραγματοποίησε το δεύτερο «Θερινό Σχολείο Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Νομισματικής» (2–11 Ιουλίου 2018), που διοργανώθηκε από τους δρα Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου (συντονίστρια), δρα Σοφία Κρεμύδη, δρα Ευαγγελινή Μάρκου, δρα Παναγιώτη Ιωσήφ και δρα Kevin Butcher.

http://www.eie.gr/nhrf/educational_activities/2018_numismatics/NHRF_Schools2018_Numismatics.html

Στο πλαίσιο αυτό έλαβε χώρα επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη της ομάδας των παρακολουθούντων, για να συμμετάσχουν σε ένα ειδικό σεμινάριο. Στο αμφιθέατρο του Μουσείου έγινε παρουσίαση της Νομισματικής Συλλογής του ΚΙΚΠΕ. Ο Γιάννης Στόγιας (Ερευνητής–επιμελητής) και ο Στέλιος Δαμίγος (ιστορικός της αρχαιότητας) παρουσίασαν μια επιλογή από τα προσκτήματα της Συλλογής· δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να πιάσουν στα χέρια τους τα παρουσιαζόμενα αντικείμενα.