10 Μαΐου 2021

Memoranda Numismatica Atheniensia 5

Εκδόθηκε η πραγματεία Bemerkungen zum griechischen Münzrelief (=Παρατηρήσεις για το ανάγλυφο των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων) του Wolfgang Fischer-Bossert. Πρόκειται για το πέμπτο τεύχος της σειράς Memoranda Numismatica Atheniensia (MNA), μια συνέκδοση του Μουσείου Μπενάκη και του ΚΙΚΠΕ.