Εκδόθηκε στα ελληνικά η πραγματεία L’incomparable beauté des monnaies grecques. Les raisons qui fondent leur admiration του François de Callataÿ. Πρόκειται για το πρώτο τεύχος της σειράς Memoranda Numismatica Atheniensia (MNA), μια συνέκδοση του Μουσείου Μπενάκη και του ΚΙΚΠΕ (αρχική έκδοση: 2016). Τη μετάφραση από τα γαλλικά εκπόνησε ο δρ Παναγιώτης Ιωσήφ (Βελγική Σχολή Αθηνών / Πανεπιστήμιο Nijmegen).