Το ΚΙΚΠΕ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα προσφοράς νέων εκδόσεων σε περιφερειακές Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, που ξεκίνησε το 2012, προσέφερε και αυτή τη χρονιά 4.670 βιβλία σε δώδεκα Βιβλιοθήκες ανά την επικράτεια, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό τους με 400 πρόσφατους τίτλους από επιλεγμένους εκδοτικούς οίκους.