Οικονομική ενίσχυση της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας library4all για τον εμπλουτισμό σχολικών βιβλιοθηκών καθώς και βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων που φιλοξενούν παιδιά για το έτος 2021, Κατά το σχολικό έτος που ολοκληρώθηκε προσφέρθηκαν περισσότερα από 10.150 αντίτυπα.