Το ΚΙΚΠΕ,  με στόχο την προώθηση της έρευνας στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, ενίσχυσε οικονομικά την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ για τη δημιουργία και τη λειτουργία Τράπεζας Οφθαλμών/Οφθαλμικών Ιστών.