Συνεργασία ΚΙΚΠΕ/F.L

Οικονομική ενίσχυση στον οργανισμό F.L. για τη λειτουργίας της Kινητής Βιβλιοθήκης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας για το έτος 2021.