Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και όξυνσης των κοινωνικών προβλημάτων, οι βιβλιοθήκες καλούνται να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στη διά βίου μάθηση, στη διάδοση της χρήσης νέων τεχνολογιών και την παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών σε αυτό το επίπεδο, καθώς και στην κοινωνικοποίηση του κοινού στην περιοχή όπου βρίσκεται η κάθε Βιβλιοθήκη. Στο σύνολό τους σχεδόν οι βιβλιοθήκες, τόσο οι Δημόσιες, όσο και οι Δημοτικές αντιμετωπίζουν την τελευταία δεκαετία σοβαρά προβλήματα εμπλουτισμού και ενημέρωσης των συλλογών τους λόγω της δραστικής συρρίκνωσης των δημόσιων και ιδιωτικών επιχορηγήσεων στη χώρα μας, που έχει ως συνέπεια ακόμα και τη συρρίκνωση του προσωπικού.

Εδραία πεποίθηση του Κ.Ι.Κ.Π.Ε. είναι ότι το έντυπο βιβλίο δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλειφθεί, γιατί καλύπτει πρακτικές και ψυχολογικές ανάγκες που οι ηλεκτρονικές εκδόσεις δεν μπορούν να καλύψουν. Για το λόγο αυτόν συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω του εμπλουτισμού των βιβλιοθηκών με εκδόσεις που επιλέγονται τόσο για το αξιόλογο περιεχόμενό τους όσο και για την άρτια εκδοτική τους εμφάνιση. Επίσης, προσφέρει συνδρομές σε έντυπα σχετικά με τον πολιτισμό και την ελληνική και διεθνή βιβλιοπαραγωγή, τα οποία επίσης περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένες αναλύσεις διακεκριμένων ερευνητών με ευρεία θεματολογία: κοινωνικές επιστήμες, πολιτική, γεωπολιτική, τεχνολογία κ.ά..

Οι βιβλιοθήκες που ενισχύονται από το Ίδρυμα λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και ανήκουν σε δύο κατηγορίες:

Α. Οι Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης των βιβλιοθηκών του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Future Library και αποτελούν τον πλέον σημαντικό (και ενίοτε τον μόνο) πόλο επιμόρφωσης και πολιτισμού για τον τόπο όπου λειτουργούν.

Οι Βιβλιοθήκες επιλέγονται ετησίως με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις του προσωπικού που οργανώνονται από το F.L.
  • διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δωρεάν παροχή τεχνολογικής υποδομής (πρόσβαση στο διαδίκτυο, χρήση υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.λπ.), δωρεάν μαθήματα για τη χρήση νέων τεχνολογιών,  εκδηλώσεις προβολής της ετήσιας δωρεάς βιβλίων του ΚΙΚΠΕ στον τοπικό τύπο, οργάνωση δημιουργικών εργαστηρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • ικανοποιητικός αριθμός εγγεγραμμένων μελών και επισκεπτών.
  • λειτουργία παιδικού και εφηβικού τμήματος και λειτουργία κινητών μονάδων
  • αποτελεσματική διοικητική οργάνωση

Β. Οι σχολικές Βιβλιοθήκες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με έμφαση σε αυτές των νηπιαγωγείων και εκείνων που λειτουργούν σε ιδρύματα για παιδιά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό library4all.